Kan ik in bad bevallen?


Het is altijd heel belangrijk eerst met je verloskundige te overleggen als je een badbevalling overweegt.  Samen kunnen jullie bespreken of het in jouw persoonlijke situatie mogelijk is om veilig in bad te bevallen.  Jouw veiligheid en die van jouw kindje hebben altijd eerste prioriteit en het is aan de verloskundige die jouw bevalling begeleidt om te bepalen of je in bad kan bevallen. 

Er zijn een aantal redenen waarom je niet in bad zou kunnen bevallen. Het belangrijkste tijdens een badbevalling is dat je mobiel genoeg bent om makkelijk in en uit het bad te kunnen stappen, mocht dit nodig zijn. 

Redenen waarom je niet in bad zou kunnen bevallen:

Tijdens de ontsluiting

 • geen goede registratie van de harttonen van de baby
 • koorts (38 graden of meer) of verdenking infectie
 • mogelijke overdraagbare aandoening (zoals hepatitis of HIV)
 • bij gebruik van pijnstilling middels epiduraal of remifentanil
 • indien extra controle voor de baby of moeder nodig is
 • bij HELPP of ernstige pre-eclampsie
 • meerlingenzwangerschap
 • gebroken vliezen zonder goede weeën 
 • diarree

Tijdens de uitdrijving

 • stuitligging
 • indicatie voor kunstverlossing
 • eerder doorgemaakte schouderdystocie of hoog risico indicatie
 • BMI van 35 of hoger of een gewicht van meer dan 125 kg
 • premature bevalling 
 • Diabetes mellitus met insuline
 • Groot kind (bijv. bij zwangerschapsdiabetes)
 • eerder doorgemaakte totaalruptuur
 • eerdere bevalling met veel bloedverlies


Can I have a waterbirth?

When you are considering a waterbirth it is very important to always consult with your midwife. Together you can discuss your personal situation and if a waterbirth is safe for you. Your and your baby's safety are the first priority and the midwife in charge of the birth will decide if you can have a waterbirth.

There are some reasons why you can't have a waterbirth. The most important one is that you have to be mobile enough to step in and out of the birthing pool if needed.

Reasons why you can't have a waterbirth:

During the dilatation fase of childbirth

 • no accurate registration of the fetal cardiac sounds
 • fever (38 degrees or more) or the suspicion of an infection
 • possible transfarable conditions (like hepatitis or HIV)
 • when using an epidural or other pain relief medications like remifentanil
 • if extra check ups for the mother or baby is needed
 • if you have HELPP or a severe case of  preeclampsia
 • when pregnant with multiple baby's
 • if you water broke but you don't have labor pains
 • diarrhea

During the expulsion fase of the childbirth

 • if the baby is breech
 • if there's an indication for an instrumental delivery
 • if in the past you had a delivery with a shoulder dystocia or you have a high risk of having one
 • BMI of 35 or higher or when you weigh more than 125 kilos
 • a premature birth
 • Diabetes type 2
 • a big baby (for example because of gestational diabetes)
 • if you have a total rupture before
 • if you had a lot of blood loss during a previous birth

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info